Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2009

Phác họa chân dung

Phác họa chân dungTinh cầu trong cõi vô biên
Khác gì hạt cát giữa miền hoang sơ ?
Tháng ngày mặc tưởng trầm tư
Vẫn là một gã làm thơ ... tầm tầm !


2005

Không có nhận xét nào: