Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2009

Như gió như mưa

Như gió như mưa
Như là gió như là mưa
Bỗng dưng ào ạt
Ngóng chờ biệt tăm !

Như là cuội như là trăng
Méo vênh suốt tháng
Tròn rằm một đêm !

Như là phận như là duyên
Hẹn hò chín lượt
Lãng quên cả mười !

Như nước chảy như bèo trôi
Hứa non thề biển
Đâu lời tạc ghi ?!...

Chử “yêu” như bấc như chì
Người nâng nặng trịch
Kẻ thì nhẹ tênh !

Chử “yêu” như sợi chỉ mành
Níu căng: dãn, đứt
Cuộn nhanh: rối, nhầu !


2000

Không có nhận xét nào: