Thứ Tư, 17 tháng 6, 2009

Nghiệp

NghiệpNgười ta khắc khoải ngày đêm
Cố tìm "bóng chữ" để quên ... phần hồn
Còn tôi thơ thẩn xó vườn
Loay hoay với nỗi vui buồn ... cỏ cây !


2002

Không có nhận xét nào: