Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2009

Mừng bé Quốc Bảo tròn 1 tuổi

Mừng bé Quốc Bảo
tròn 1 tuổi
Zip vừa tròn một tuổi
(Ông đã gần bảy mươi!)
Zip tập đi, tập nói
Cả nhà no tiếng cười.

Zip thường đưa ông báo
Nhường anh Bit đồ chơi
Bà đẩy xe đi dạo
Zip cười tươi, rất tươi ...

Zip là viên lục bảo
Quý gấp trăm vàng mười
Ông đặt tên Quốc Bảo
Bởi tin vào tương lai.

Cả nhà tràn niềm vui
Bởi Zip luôn hiếu động
Mai ngày khi khôn lớn
Hẳn rạng danh với đời !


13/6/2009

Không có nhận xét nào: