Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2009

Lửa và gió

Lửa và gióNgọn lửa nhỏ lụi tàn ngay trước gió
Lửa cháy rừng gió thổi bốc càng cao
Lửa kỵ gió hay lửa hòa trong gió ?
Ngỡ giản đơn
Nào có giản đơn đâu !

Em là lửa còn anh là ngọn gió
Lửa lòng em đón ngọn gió tình anh
Lửa tắt ngấm hay lửa bùng cháy đỏ ?
Chẳng riêng em
Mà cũng chẳng riêng anh !


1992

Không có nhận xét nào: