Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2009

Lên Mẫu sơn

Lên Mẫu Sơn
Đường lên xứ mận xứ đào
Núi giăng điệp điệp
Núi cao trùng trùng !

Rừng thông nối tiếp rừng thông
Mây mù tan, lại bềnh bồng mù mây ...

Quanh co lối hẹp dốc dài
Nghe tim thon thót
Nghe tai ù ù !

Người thơ tìm tới miền thơ
Như rừng hóng gió, như mưa sang hè ...

Đỉnh cao hun hút bốn bề
Cây gồng bám đá
Đá ghì níu cây !

Dặm ngàn chim mỏi cánh bay
Mênh mang cảnh vật, ngất ngây cõi đời ...

Hình như núi cũng đợi người ?
Hình như núi cũng tươi cười đón ta ?

Đường xa – thật bõ đường xa
Ta cùng gió núi hát ca núi rừng !

2005

Không có nhận xét nào: