Thứ Năm, 18 tháng 6, 2009

Dừa

Dừa
Không là rừng táu, rừng lim
Mà sao chỉ nhớ quê em – rừng dừa !
Một mầu xanh đến ngẩn ngơ
Một dáng thon đến sửng sờ, người ơi !

Anh đi cuối đất cùng trời
Trông dừa lòng cứ bồi hồi, vì đâu ?!


1983

Không có nhận xét nào: