Thứ Hai, 29 tháng 6, 2009

Cơn bão nhỏ vênh đêm

Cơn bão nhỏ vênh đêm
Dù căm ghét chiến tranh
Anh vẫn thành người lính
Ngưới lính không một niềm cuồng tín
Khẩu súng bên mình
Khẩu súng muốn lặng im !

Chiến trận tràn qua
Như chớp bão vô tình
Cuốn trụi sạch
Vào khoảng không trống rỗng !

Đâu thể chọn trước dầu sôi lửa bỏng ?
Chiếc lá mỏng manh gió cuốn tơi bời !

Anh đành xa
Phiêu bạt mấy phương trời
Dang dỡ khép những trang đời xanh ngọc .
Em nán đợi , đành rẽ qua lối ngoặt
Cánh chim trời xa lạc trước bình minh !
#
Bỗng gặp nhau giữa buổi chiều yên
Lời ứ nghẹn ...
Chỉ thấy lòng quặn thắt !
Bão đã dứt , cơn lũ nguồn đã dứt
Ráng chiều buông ...
Cơn bão nhỏ vênh đêm !1985

Không có nhận xét nào: