Thứ Tư, 6 tháng 5, 2009

Tháng Năm

Tháng NămBằng lăng tím một góc trời
Tán bàng xanh mướt
Tiếng cười giòn tan!
Tháng Năm lúa đã hong vàng
Sân trường đám trẻ xốn xang đợi hè!

6/5/2000

*Bài ứng tác trong mục "bảy bước một bài thơ"
tại trường quay đài Truyền hình Việt Nam trong
chương trình CLB Người yêu thơ tháng 5/2000
do nhà thơ Hồng Thanh Quang đề nghị.

Không có nhận xét nào: