Thứ Ba, 19 tháng 5, 2009

Thăm hang Pắc Bó

Thăm hang Pắc BóHang sâu khuất tận rừng sâu
Suối ngăn trước mặt, núi cao che sườn
Cây làm chiếu, đá làm giường
Ấm lòng bởi đất quê hương đón chờ ...

Vì đâu ta cứ ngẩn ngơ ?
Sáu mươi năm ... ngở tự xưa xa rồi
Hang sâu đốm lửa nhỏ nhoi
Mà thành nham thạch cuốn trôi gông xiềng !

Sương mờ kín cửa động tiên
Thoáng con chim nhỏ bay chuyền cành cao
Vin nhau ta bước chân vào
Nhìn hang đá lạnh mà nao nao lòng !

Đây đầu núi, đây đầu sông
Nước xuôi trăm ngả, cây trùng điệp cây
Ta lên theo gió theo mây
Tìm về nguồn cội tháng ngày bão giông !


2004

Không có nhận xét nào: