Thứ Tư, 13 tháng 5, 2009

Phố Hảo Lò

Phố Hoả LòPhố ấy trơ trơ một số nhà
Kẻ vào vào tuột, khó đường ra
Tường cao gai thép ngăn trời rộng
Gần thế mà sao thấy thẳm xa !

1990

Không có nhận xét nào: