Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2009

Màu xanh Tuyên Quang

Mầu xanh Tuyên QuangSông Gâm, sông Đáy, sông Lô
Bao đời tưới tắm phù sa mỡ mầu

Nên chi ruộng lúa nương dâu
Xanh từ Chiêm Hoá, Tân Trào xanh sang

Rừng xanh xanh tận Na Hang
Xanh qua Thác Cái, Pác Vàng, Yên Sơn…

Ta đi trên mọi nẻo đường
Màu xanh như thể người thương theo cùng…

Mỗi lần đến với Tuyên Quang
Một lần ta lại ngở ngàng …
Mầu xanh !


2004

Không có nhận xét nào: