Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2009

Kỳ Cùng ơi !

Kỳ Cùng ơi !Kỳ Cùng sông chảy về đâu
Phù sa đất mẹ nỡ nào cho không ?
Nhìn sông ta xót xa lòng
Nửa thương nửa giận dòng sông lạc đường !

Vì đâu sông bỏ quê hương
Trốn vào mù tắp điệp trùng nẻo hoang ?
Bao nhiêu cát sỏi đá vàng
Biến thành hàng lậu xuất sang quê người !

Kỳ Cùng ơi, Kỳ Cùng ơi !
Trăm sông đều chảy về xuôi quê mình
Sao sông luồn lách quẩn quanh
Để dòng nước mải xô ghềnh réo sôi ?!

2004

*Kỳ Cùng là con sông duy nhất bắt nguồn từ đất Việt
chảy ngược dòng qua Trung Quốc ra biển.

Không có nhận xét nào: