Thứ Năm, 7 tháng 5, 2009

Chùm thơ về Điện Biên Phủ

Chùm thơ về Điện Biên Phủ


* Đồi A1


Hố bộc phá khoét sâu đồi A1
Bao hầm ngầm, lô cốt sạch sành tan !
Lòng náo nức mà sao hồn thảng thốt ... (*)
Bên mé đồi thấp thoáng nhánh hoa ban !


* Trong hầm Đờ Cát (**)


Hầm “bại tướng” lạnh hoang và ẩm thấp
Năm mươi năm ...
Sương nắng cũng phôi pha !
Hầm chật hẹp hay tầm nhìn hạn hẹp ?
Chiếc bàn con hoen rỉ một thời xa !


* Điện Biên


Bản xưa nhỏ nay thành đường phố rộng
Nhà như măng, như nấm mọc cao thêm...
Lẩn đâu đó xác xe tăng mục ruỗng
Trên bản đồ chói sáng một dòng tên !


2003

* Để có được chiến thắng tiêu diệt đồi A1, hơn 2700 chiến sĩ bộ đội ta đã hy sinh.
** Dé Casttri : nguyên thiếu tướng Tư lệnh Tập đoàn cứ điểm ĐBP

Không có nhận xét nào: