Thứ Tư, 27 tháng 5, 2009

Chót vót

Chót vót
Mắc võng giữa trời xanh
Từ hàng cột chênh vênh cao chót vót
Tiếng gió thổi ù ù
Tầm nhìn luôn chóng mặt

Anh thợ trẻ thản nhiên trong nắng gắt
Hát một bài ca xanh …

Sáu hàng dây mỏng manh
Nối hai miền Nam Bắc
Như huyết quản toả khắp miền đất nước …

Anh thợ trẻ trên đường dây chót vót
Như một người thầy thuốc
Nối động mạch về tim …

Tôi ngước mắt nhìn
Trong lóa nắng
Thấy một chấm xanh nhảy nhót !


2004

Không có nhận xét nào: