Thứ Năm, 30 tháng 4, 2009

Vết sẹo chưa liền

Vết sẹo chưa liềnBa mươi năm vụt qua nhanh
Vết thương rồi cũng biến thành vệt chai !
Đêm đêm ghìm tiếng thở dài
Tìm đâu bạn cũ lạc ngoài gió sương ?!


2004

Không có nhận xét nào: