Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2009

Trước cảnh chia ly

Trước cảnh chia lyNgờ đâu thơ thẩn thẫn thờ
Như nhàn nhạt nắng
Như lờ vờ mây ?!

Cánh diều lúng liếng chùng dây
Thoáng con chim lạc đường bay rụt rè !

Kẻ đi, người cũng ra đi
Nẻo này gió bấc
Nẻo kia gió Lào !

Nẻo nắng quái
Nẻo mưa rào
Nẻo buồn hiu hắt
Nẻo dào dạt vui ...!

Biết là thôi thế thì thôi
Sao ta bão nổi giữa trời bình yên ?!


2002

Không có nhận xét nào: