Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2009

Tre

TreMảnh mai mà cao vút
Gầy guộc vẫn dẻo dai
Thẳng từ chân tới ngọn
Giông bão chẳng quan hoài !

1977

Không có nhận xét nào: