Thứ Tư, 8 tháng 4, 2009

Tam Đảo

Tam Đảo
Chợt nắng loé
Chợt mưa sa
Chợt hun hút gió
Chợt sà sà mây ...

Phố cong như nhánh mai gầy
Rêu phong thềm đá
Cỏ vây quanh tường

Chênh vênh lối bám men sườn
Thông xanh ngút ngát
Ngập ngừng bước chân

Đường như rắn cuộn xa gần
Sắc mầu chấm phá
Bút thần nét đưa

Thung sâu trải rộng ô cờ
Ngỡ mình bên cửa phi cơ nghiêng chào !

Chợt là thực
Chợt chiêm bao
Chợt xem tranh lụa
Chợt vào Thiên Thai !


2002

Không có nhận xét nào: