Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2009

Ngàn lau

Ngàn lau
Lá sắc như là lưởi kiếm khua
Ngàn lau đắp luỹ tự bao giờ ...
Cờ lau tập trận thời thơ ấu
Đã dựng Trường Yên rạng cố đô !


Hoa Lư 4/10/2002

Không có nhận xét nào: