Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Chùa Vĩnh Nghiêm

Chùa Vĩnh NghiêmNgôi chùa cổ hay chứng nhân lịch sử ?
Bảy trăm năm sương gió ...
Bảy trăm năm !
Ngàn thư tịch nổi chìm theo thớ gỗ
Kìa lầu chuông vọng mãi tiếng chuông ngân !


2002


* Chùa Vĩnh Nghiêm ở Bắc Giang có lịch
sử hơn 700 năm. Tại đây còn lưu giữ nhiều
tượng cổ và một kho thư tịch khắc gổ lâu đời.

Không có nhận xét nào: