Thứ Hai, 20 tháng 4, 2009

Bất đồng vì ... sâu !

Bất đồng vì ... sâu !


Ba ông bạn rủ nhau ra ngoại thành “đổi gió”. Họ đi tha thẩn quanh làng, ngắm cây ngắm cối, ngắm trời ngắm đất, chuyện trò rôm rả.
Đi qua một cái ao rau muống, ông Lê dừng lại hỏi:
- Ao rau muống này có sâu không nhỉ?
Ông Phan nhanh nhẩu:
- Thường thì rau muống trồng ở những cái ao không sâu!
Ông Trần khẳng định:
- Sâu nhiều ấy chứ, các ông không thấy là người ta đã phải phun thuốc sâu đó à?
Các ông tiếp tục đi. Đến cạnh một hồ sen, ông Lê lại hỏi:
- Hồ sen có sâu không nhỉ?
Ông Phan nói ngay:
- Thường thì sâu nhiều đấy!
Ông Trần gạt phắt :
- Sâu gì mà sâu. Chỉ có đỉa thôi!
Đến gần một con mương thoát nước đen ngòm, thấy có đám đông người đứng quanh một ông đang thao thao bất tuyệt điều gì đó, ông Lê vội chen vào nghe. Một lát sau ông Lê trở ra kể:
- Cha này đang nói về vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái của con mương, sâu lắm!
Ông Phan:
- Chắc hắn là cán bộ thuỷ lợi nên mới biết rõ con mương sâu vậy!
Ông Trần:
- Không, hắn biết sâu, nhất định hắn phải là cán bộ chi cục bảo vệ thực vật!
Ba ông lại đi tiếp. Khi qua nhà Văn hoá xã, thấy nhiều người đang chăm chú nghe một diễn giả đang nói chuyện có vẽ hấp dẫn, các ông cũng ghé vào nghe. Lúc trở ra ông Lê nói:
-Người ta chăm chú nghe là phải. Vấn đề mà cha này đặt ra sâu lắm!
Ông Phan:
-Hắn ta nói về "dòng văn học cách mạng" chứ có phải nói về dòng sông dòng suối gì đâu mà sâu hay không sâu!
Ông Trần:
-Sâu là phải. Sách gì thì cũng thế, để lâu ngày không chú ý bảo quản cẩn thận thì nhất định là có sâu có mọt rồi!
...

1997

Không có nhận xét nào: