Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2009

Thi nhân

Thi nhânỨc Trai(*) viết cáo "Bình Ngô”
Bởi đau nhân thế Nguyễn Du viết “Kiều”

Không cam phận mỏng cánh bèo
Xuân Hương bợt, lỡm bao nhiêu “dê”, “lừa”

Tam Nguyên(**) treo ấn làm thơ
Lấp sông, bác Tú(***) còn mơ “gọi đò”

Nổi chìm kiếp sống phù du
Tản Đà khắc khoải đợi chờ “nước non” ...

Dẫu ai mất, dẫu ai còn
Bia đời mãi tạc nét son không nhoà!

Thi nhân lấy máu trồng hoa
Lấy tim lấy óc xây nhà, dựng quê ...

Có nề chi, có luỵ chi
Trang thơ hiện hữu đường đi thác ghềnh !


2004

*Nguyễn Trãi
**Tam nguyên Yên Đỗ (Nguyễn Khuyến)

***Tú Xương (Trần Tế Xương)

Không có nhận xét nào: