Thứ Năm, 19 tháng 3, 2009

Tam Đảo, ôi Tam Đảo !

Tam Đảo, ôi Tam Đảo !

-Thân tặng các h/v Nhà Văn HN dự đợt 2
trại sáng tác Tam Đảo (10/5-17/5/2002)-Được lên Tam Đảo “nghỉ hè”
Tháng Năm tưởng mát
Ai dè ... lạnh run !

Ban mai dày đặc mù sương
Giữa trưa xối xả
Chiều buông sụt sùi...

Một manh áo mỏng che người
Thấm lòng cảnh ngộ xa xôi, “sểnh nhà" !

Trông trời rồi lại trách ta
Chẳng phòng “bị, gậy”, lo xa, tính gần !

Trời hành chi bọn nhà văn ?
Một bồ chữ nghĩa có “nhằn” được đâu !

Mấy năm một lượt “vào cầu”
Chỉ dăm bảy bữa, nào lâu la gì !

Thế thôi, thôi thế, thôi thì
E đành cáo trại ... ta về !
Gút bai !


Nhà Sáng tác Tam Đảo
12/5/2002

Không có nhận xét nào: