Thứ Tư, 25 tháng 3, 2009

Ngỡ ngàng

Ngỡ ngàng


Ngỡ ngàng giữa phố gặp em
Một người
muốn ... nhớ
mong... quên
một thời !
Bao ngày đông đã dần trôi ...
Chợt nghe chim hót rối bời nắng xuân !


3/2003

Không có nhận xét nào: