Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

"Hội viên"

"Hội viên" !Gã ấy nhằm nhè cái ... "hội viên"!
Văn tuy... non vốn
Nghệ ... dư tiền!
Đôi dòng khấp khểnh... ừ ..."thơ mới"!
Vài cột lăng nhăng... ấy ..."đoản thiên"!
Rượu Pháp, trà Tàu ... bao đứa... nể!
Vàng Tây, bạc Mỹ ... khối anh... kiềng!
Văn chương dẫu chẳng nên cơm áo
Sao lắm thằng chen
Lắm kẻ ... thèm?!


1998

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hắn thèm vì hắn háo danh
Háo danh cống rượu để tranh nhau vào
Hội Nhà văn của ai nào
Của chung tất cả cứ ào nhào vô
May ra hưởng tý sái thừa...