Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2009

Hoài niệm

Hoài niệmLàng xưa đã chuyển lên đồi
Lối xưa vườn cũ một thời còn đâu !
Nẻ khô gốc mít, gốc cau
Đất nền nham nhở bạc màu lá xanh !

Người về lạc trước dòng kênh
Nơi đâu khóm chuối, khóm chanh, gốc bòng ?
Lúa chiêm chớm trổ đòng đòng
Đôi con chim ngói lạ đồng ngó nghiêng !

Dấu chân trải khắp trăm miền
Mà sao vẫn đậm nét riêng vườn nhà
Đầu hồi sai ổi, trĩu na
Kề sân vạt cải, vạt cà mướt xanh ...

Đơn sơ mái rạ, mái tranh
Mà sao ấm nghĩa, nặng tình người đi ?
Bây giờ làng khác xưa kia
Người đông, ruộng hẹp
Đành chia sân, vườn !

Mai sau đồi, bãi sạch trơn
Biết đâu lại phải lên non ... tìm làng !


1987

Không có nhận xét nào: