Thứ Năm, 5 tháng 3, 2009

Dáng cây

Dáng câyDáng hoành, dáng trực, dáng huyền ...
Cây đâu muốn đứng làm duyên cho người ?
Tháng năm cho chí tháng mười
Gò trong chậu cảnh mà tươi nỗi gì !

Dáng hoành - đâu phải đam mê ?
Chói chang nắng đổ, dầm dề mưa rơi !
Lửng lơ giữa đất giữa trời
Thẳng ngang cũng chẳng làm vơi nỗi buồn !

Dáng huyền – đâu phải dong buồm ?
Gió xô nghiêng ngữa, bụi luồn lách ngang !
Lá xanh che lá khô vàng
Quanh năm suốt tháng bẻ bàng chống chênh !

Dáng trực – đâu phải thênh thênh ?
Ai hay gánh chịu đầy mình vết dao !
Biết là đất thấp trời cao
Một khoanh đất hẹp làm sao chống trời ?

Bạn mời ta ngắm cây chơi
Nhìn cây thế ấy ta vui sao đành ?!


2004

Không có nhận xét nào: