Thứ Hai, 23 tháng 3, 2009

Chùa Dơi

Chùa DơiDơi có phải là tín đồ Phật giáo ?
Mà quanh năm “Thiền định” ở bên chùa.
Cây rợp bóng dơi treo mình kín đáo
Thoảng hương trầm theo ngọn gió xa đưa !


Sóc Trăng hè 1997

Không có nhận xét nào: