Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2009

Cầu hương

Cầu hươngMưa dầm se tạnh nắng chênh nghiêng
Hoa bưởi vườn xuân rụng trắng thềm
Ai ngóng ?
Ai trông ?
Ai háo hức ?
Cầu hương vươn nhịp ...
Bướm trao duyên !


3/2000

Không có nhận xét nào: