Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2009

Cẩm tú cầu

Cẩm tú cầuVì ai hoa biết đổi mầu
Để ta dùng dắng cùng nhau suốt chiều ?
Trúc Lâm (*) lạc cảnh phiêu diêu
Càng xem cẩm tú càng yêu cõi người !

1998

*Trúc Lâm Thiền viện (Đà Lạt)

Không có nhận xét nào: