Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2009

Sửa nhà

Sửa nhàNhà dựng đã khá lâu
Bỏ bê thành dột nát
Bạn cười rằng “xuống cấp”
Ta càng thấy nôn nao...

Căn nhà nhỏ năm nào
Cột kèo tre, mái rạ
Thuở bần hàn hăm hở
Ta dựng
Ước mai sau ...

Gia cảnh ta không giầu
Sức tài ta có hạn
Ta nhìn bè, ngóng bạn
Những tưởng là mau mau ...

Mưa bão thường theo nhau
Thời gian không nán đợi
Vừa quay đi ngoảnh lại
Đã chợt bừng chiêm bao !

Rồi con cháu mai sau
Hẳn lắm lời chê trách
Nhìn ngôi nhà chật hẹp
Giữa chòm xóm lên lầu.

Phải sửa mau, sửa mau !
Gắng tự mình tu sửa
Chằm lại từng tấm rạ
Thay cột chống, xà ngang...

Chẳng làm vội, làm vàng
Phải sửa từng bước một.
Đổi cửa sang hướng khác
Ta đón gió nồm nam.

Chẳng sửa quáng, sửa quàng
Sửa đi rồi sửa lại
Chưa thể làm nhà mới
Nhưng phải tính dài lâu ...

Dẫu nhà ta không cao
Nhưng cần thông, cần thoáng
Đủ che mưa, chắn nắng
Đủ mát hè, ấm đông.

Đâu chỉ là niềm mong ?
Đâu chỉ là phách lối ?
Giữa lúi xùi chật chội
Ta đổi thay cuộc đời !

2000

Không có nhận xét nào: