Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2009

Đôi mắt

Đôi mắtTrời cho đôi mắt là giầu*
Xin em đừng trợn, đừng chau, đừng lườm ...

Mắt này cha quý, mẹ thương
Cho anh thấy cả mây buồn, lửa yêu !

Đời phơi ấm lạnh đã nhiều
Màu hoa cũng đổi, mái chèo cũng vênh ...

Mắt em là sóng dập dềnh
Thuyền anh giữa chốn mông mênh, vụng chèo !

Ước gì mắt cứ trong veo
Gió yên, sóng lặng, thuyền neo vĩnh hằng !


2002


* Tục ngữ: Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay.

Không có nhận xét nào: