Thứ Ba, 17 tháng 2, 2009

Nha Trang ơi, hẹn nhé

Nha Trang ơi, hẹn nhé !Đứng bên chân Tháp Bà
Ta dường thấy xưa xa
Dạo chơi ngoài Đập Đá
Hiển hiện từng giấc mơ ...

Nha Trang thời mở cửa
Sao là lạ quen quen
Biển vẫn nhè nhẹ gió
Mà cánh diều cao thêm.

Muốn ghé thăm Trí Nguyên
Muốn tựa cầu Xóm Bóng
Muốn phơi mình trên sóng
Muốn ngắm bờ trăng lên ...

Nhoáng một ngày một đêm
Đủ trở thành tri kỷ
Ngày mai đành xa em
Nha Trang ơi, hẹn nhé !

1994

Không có nhận xét nào: