Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2009

Đi lễ đền Bà Chúa Kho

Đi lễ đền
Bà Chúa Kho
Bà lo quốc khố quân lương
Lo từ hạt gạo, bát tương, quả cà
Bà như nội tướng, quản gia
Lẫy lừng Như Nguyệt có bà góp công !

Một đời giốc sức giốc lòng
Một đời thanh bạch
Sáng trong một đời !
Đơn sơ đền dựng bên đồi
Ngàn năm hương khói niệm người ngàn năm !

Tôi về trẩy hội mùa xuân
Dâng hương sao cứ tần ngần xót xa ?!
Người vào xô lấn người ra
Chuối, cam lép dưới xôi, gà, rượu “tây” !

Xô bồ kẻ “mượn” người “vay”
Xênh xang giả bộ “ăn mày” cầu xin
Tranh nhau cầu “vận” cầu “hên”
Lăng nhăng có kẻ cầu ... duyên
Mới kỳ !

Bao nhiêu lều quán ngoài kia
Hương, vàng, oản, “sớ”, rượu, bia ...
Vơ tiền !

Lạy Bà, Bà hẳn linh thiêng ...


Xuân 1998


*Đền Bà Chúa Kho: tức đền thờ bà Linh Từ Quốc Khố
(thời Lý - thế kỷ 11) tại thị xã Bắc Ninh.

Không có nhận xét nào: