Thứ Năm, 29 tháng 1, 2009

Người nặn Tò he

Người nặn Tò he


Mớ bột pha màu đỏ, trắng, xanh
Nhanh nhanh tay bóp nặn nhanh nhanh
Đây gà, đó vịt, kia ngan, ngỗng
Nọ lá, này hoa, đấy trái, cành...
Lúc ghét nặn nhào đào, kép, lính
Khi ưa tô vẽ tướng, công, khanh!
Khen người nặn bột tài xoay xở
Khéo khéo xiêu lòng lủ trẻ ranh!

1984

*Tò he là các con giống được nặn bằng bột

Không có nhận xét nào: