Thứ Tư, 14 tháng 1, 2009

Nghe câu "Giã bạn"

Nghe câu "GIÃ BẠN"


Người ơi hát nữa làm chi
Câu ca níu giữ ...
Tôi đi sao đành ?
Giá tôi làm được " liền anh"
Cho dù sáu khắc , năm canh ...
Tôi ngồi !

Để người khỏi hát "người ơi"
Để tôi khỏi bước
Để tôi khỏi dừng .
Để chân tôi bớt ngập ngừng
Để lòng tôi bớt mông lung thẩn thờ !

Người ơi ...
Câu hát năm xưa
Năm nay lại vấp
Xin chờ năm sau !


Xuân Đinh Sửu

Không có nhận xét nào: