Thứ Tư, 21 tháng 1, 2009

Mưa

Mưa

Tặng L.


Mai anh xa thành phố
Chưa biết tới bao giờ
Muốn chia em nỗi nhớ
Chiều nay trời bỗng mưa !

Mưa trùm lên thành phố
Suốt chiều dài ưu tư
Bần thần bên cửa sổ
Đường nhoà trong hư vô...

Cách nhau vài phố nhỏ
Không qua sông qua đò
Mưa làm nên cách trở
Ôi cơn mưa, cơn mưa !

Anh muốn băng qua đó
Mặc người chê khùng điên .
- Cửa lòng em có mở ?
Mưa làm xa cách thêm !

Chưa một lời thổ lộ
Chưa một phút trao duyên ...
Đâu vì lo ướt áo ?
Ngại tắt lửa đang nhen !
*
Mai anh xa thành phố
Ba lô đầy tương tư
Nhân hai lần nỗi nhớ
Vì một chiều giăng mưa !...

Không có nhận xét nào: