Thứ Năm, 15 tháng 1, 2009

Lên rừng

Lên rừng


Ta lên rừng cây rừng vẫy lá
Mới quen mà biết mấy yêu thân !
Có phải đấy là nhành cây bụi cỏ
Hay nghĩa tình sâu đậm giữa lòng dân ?

Đây nào phải chỉ là nơi "đất ở" *
Đợi ngày đi đất mới hoá tâm hồn ?
Sao mỗi buổi bình minh ta nhẹ thở
Thấy say nồng mùi lúa chín quê hương !

Nà Lình (LS) 10/1965

* Chế Lan Viên :
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn !

Không có nhận xét nào: