Thứ Ba, 20 tháng 1, 2009

Không dưng ...

Không dưng ...


Một thời .. .
Còn nhớ không em ?
Nắng trưa chẳng ngại
Mưa đêm không ngần .
Dù chưa tròn vẹn mùa xuân
Trái tim xa vẫn âm thầm gửi trao .. .

Không dưng áo rách, phai màu
Ai đem giá lạnh cho nhau cuối chiều .
Trách gì ngọn gió phiêu diêu
Để mây lờ lửng
Để diều đảo chao .. .!

12-1996

Không có nhận xét nào: