Thứ Hai, 26 tháng 1, 2009

Khai bút Xuân Kỷ Sửu

Khai bút Xuân Kỷ Sửu


Vậy là "lộc phát" (68) đến rồi
Bảy mươi gần tới, tám mươi đang chờ …
Chỉ vì vướng nghiệp thi thơ
Nên tóc sớm bạc khi chưa muốn già !

Ngày ngày vẫn thích ngắm hoa
Thích sang nước nọ, la cà tỉnh kia
Làm chi ? cũng chẳng làm chi
Biết đây biết đó …, cái gì cũng xem !

Đã từng qua Pháp, qua Xiêm
Qua Đức, qua ý, lại thêm qua Tàu
Người ta giữ của làm giàu
Còn tôi tiền chạy đi đâu, đố tìm !

Năm nay liệu có … gặp hên ?!

Mồng một tết Kỷ Sửu
(26/1/2009)

Không có nhận xét nào: