Thứ Ba, 13 tháng 1, 2009

Họa bài thơ "Thu cảm"

Hoạ bài: “Thu cảm”

-của ông Đinh Vũ Ngọc-
(nguyệt san Đại Đoàn Kết 7/1993)


Ơi hởi thi nhân khắp thế gian
Lá xanh, trời biếc... há thu tàn!
Quýt, hồng đang độ sao không hái ?
Sầu, nhớ xưa rồi lại cố mang !
Thông vẫn xôn xao cùng gió núi
Én không thờ thẩn dưới mưa ngàn.
Thu về vời vợi nguồn thi hứng
Xin chớ ôm sầu trốn đảo hoang!

8/1993

Không có nhận xét nào: