Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2009

Chùm thơ 4 câu (IV)

Chùm thơ 4 câu (IV)

Hòn trống mái

Đá còn yêu đến ngẩn ngơ
Kìa hòn trống mái bao giờ cũng xuân !
Tháng năm dầu dãi phong trần
Trăng soi vằng vặc, biển ầm ầm reo !


Thác Tiên

Thác Tiên cao chín bậc
Như chín bậc tình yêu
Tay trong tay ngược thác
Mắt ngời ngời trong veo !


Mong

Biết là mong cũng bằng không
Mà sao lòng cứ dối lòng đợi thêm !
Trăng khuya ướt lạnh ngấn nhìn
Voan mây níu giữ chút duyên cuối mùa !


Hồ Thác Bà

Bình yên một cõi giữa Yên Bình(*)
Núi biếc xanh soi nước thẳm xanh
Đảo nhỏ làm nên miền cứu rỗi
Hồ dâng, sông Chảy rộng thênh thênh !

1998

*Hồ Thác Bà nằm giữa huyện Yên Bình, tỉnh
Yên Bái, được tạo nên sau khi ngăn dòng sông
Chảy để xây dựng nhà máy thuỷ điện Thác Bà.
Trên đảo nhỏ giữa hồ có một trại cai nghiện
ma tuý.

Không có nhận xét nào: