Thứ Năm, 22 tháng 1, 2009

Chỉ là ...

Chỉ là ...Chén vui ai chuốc ai mời
Nhắp môi sóng sánh giọt cười ướp men ...
Chỉ là nếp vụ, đồng chiêm
Mà sao vênh lái
nghiêng thuyền
bật neo !

1997

Không có nhận xét nào: