Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2008

Ở đền Bến Dược

Ở đền Bến Dược

Vẫn đội ngũ chỉnh tề
Như trong cuộc điểm danh
Những dòng tên các chị các anh
Xếp hàng thẳng tắp !

Chẳng thể đọc
Bốn vạn bốn ngàn ba trăm năm bảy dòng tên một lúc
Dù hệ thống đèn tự dõi theo mắt người, lần lượt
Rực sáng mỗi dòng tên !

Tôi đứng lặng im
Cúi mình thành kính
Như một tín đồ sùng tín
Trước Thánh Tông Đồ
Trước Đấng Cứu Tinh!

Những dòng tên các chị các anh
Đã ngã xuống trên chiến trường Sài Gòn - Gia Định
Những dòng tên được khắc sâu trong niềm yêu kính
Bằng nét chữ vàng
Trên đá hoa cương !

Tôi kính cẩn nghiêng mình dâng một nén hương
Giữa nghi ngút trầm hương của bao người đến viếng
Không thốt lời khấn nguyện
Tất cả lặng yên !

Có thể nào phá vỡ sự bình yên
Của bốn vạn bốn ngàn ba trăm năm bảy dòng tên hy sinh thầm lặng
Bằng vài lời sáo rỗng ?

Trời Củ Chi trong xanh lồng lộng
Trời nơi nào cao hơn ?
Địa đạo Củ Chi bốn tầng sâu mắc giăng như thiên la địa võng
Đất nơi nào dày hơn ?!

1998

*Đền Bến Dược ở khu vực địa đạo Củ Chi
thờ 44.357 liệt sĩ (con số chính thức năm 1998).

Không có nhận xét nào: