Thứ Tư, 10 tháng 12, 2008

Làm thơ

Làm thơ


Một đời tấp tễnh làm thơ
Mình như thợ vụng ...
Bây giờ rỗng không !

Thơ hay như thể bông hồng
Khen, chê ... chẳng khó
Ươm, trồng ... dễ đâu ? !

Suy tư bạc trắng mái đầu
Mà câu thơ nghẹn nỗi đau chưa thành !

Đâu tìm hạt ngọc long lanh ?
Bon chen sỏi đá ...
Thôi đành mặc ai !


1989

Không có nhận xét nào: