Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2008

Lộc vừng chín gốc

Lộc vừng
chín gốcChín cây mọc thành một quần thể lạ
Chín cuộc đời nương tựa lẫn đua chen
Thành khóm nhỏ bên bờ xanh lộng gió
Mỗi lần qua ai chẳng ngước mắt nhìn ?

Không thể tưởng nếu hồ Gươm cạn nước
Nếu lộc vừng không nẩy lộc đơm hoa !
Chùm hoa mãnh khắc đậm miền ký ức
Những chuổi đèn đánh thức những mùa thu !

Nếu Hoàn Kiếm là biểu trưng Hà Nội
Thì lộc vừng là nét nhấn hồ Gươm
Dẫu miền ngược, miền xuôi phiêu dạt tới
Bám đất rồi
Tha thiết một miền thương !

Thu Hà Nội trời xanh vương mây trắng
Khóm lộc vừng đón nắng sắc long lanh
Ta muốn đứng dưới mành hoa thầm lặng
Đợi chờ ai ...
Một ngọn gió trong lành !

1995

*Bên bờ hồ Hoàn Kiếm có một khóm
lộc vừng gồm chín gốc, rất đẹp. Đây là
một loại cây "ngụ cư", đã góp phần làm
đẹp cho hồ Gươm, Hà Nội.

Không có nhận xét nào: