Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2008

Đi chợ tình Sa Pa

Đi chợ tình
Sa PaChợ tình chẳng bán chẳng mua
Phải leo mười núi
Phải qua chín rừng ...

Đàn môi giục bản giục mường
Khèn ai đầu rẫy cuối nương đợi chờ

Lần đường từ lúc tinh mơ
Đèn khuya ngọn tỏ ngọn mờ tìm nhau

Thì thầm nửa đoạn nửa câu
Mắt nai lúng liếng
Mắt trâu ngời ngời

Bén duyên ra suối ra đồi
Trao câu hò hẹn
Trao lời nhớ thương

Gió lùa ...
Sao lặn ...
Sương buông ...
Lần tìm ...
Tay chạm ...
Run run ...
Đêm tàn !

Nỗi niềm chưa kịp thở than
Lời yêu chưa vợi nồng nàn
Đành xa !
*
Ai làm thông hát tình ca
Mai rừng nở trắng
Sa Pa nắng hừng ?!

Hè 1998

Không có nhận xét nào: