Thứ Ba, 2 tháng 12, 2008

Cha dạy con làm thơ

Cha dạy con
làm thơCha dạy con làm thơ
Thuở con vừa đi học
Chưa làu chữ i , tờ
Mà vần gieo đã thuộc !

Từ điều đơn giản nhất
Như chọn nghĩa, đặt câu
Cho đến từng thủ thuật
Dùng thanh điệu, sắc mầu ...

Câu thơ là hạt ngọc
Phải biết dũa, biết mài
Tứ thơ cần xuyên suốt
Như vàng ròng kết dây .

Nhưng điều Cha thường nhắc
Thơ là hiện chữ "TÂM"
Thơ không vì thang bậc
Thơ là phút xuất thần ...

*
Con theo đường khoa học
Vẫn thường khi làm thơ
Dẫu chưa tròn nguyện ước
Không để thẹn hồn Cha !


Một nén hương
ngày giỗ Cha 6/1997

Không có nhận xét nào: