Thứ Tư, 17 tháng 12, 2008

Chợ Nhông

Chợ Nhông


Tên nghe ngồ ngộ : Chợ Nhông !
Có cô hàng mía ...
Chen trong chen ngoài !

Nắng như dịu ở Xứ Đoài
Ban trưa chợ vãn ...
Sao người còn chen ?

Ai mua ?
Ai muốn làm quen ?
Ráng chờ
Mía hết !
Nhìn em xa dần !
*
Chợ Nhông tháng họp mấy lần ?
Phiên sau còn mía ?
Bần thần ...
Chợ Nhông !

1998

*Chợ Nhông ở huyện Ba Vì (Hà Tây)

Không có nhận xét nào: